Мисия

„Човек може толкова, колкото знае“

Нашата мисия е подобряване на личните умения съобразно най-съвременните тенденции в областта на виртуалната (VR) и добавена (AR) реалност и за по-добра реализация в живота. Посредством дългосрочния проект-виртуално 51-во и краткосрочни проекти, искаме да дадем възможност за участие на всеки ученик, който има желание.

Създаване на условия (кабинет-лаборатория) за извънкласна дейност по VR и AR.

Популяризиране на 51 СОУ “Елисавета Багряна”.