За екипа

Проектът е отворен и всеки, който има желание и интерес, може да се присъедини към екипа.

„Зона 51“ е идея на Васил Анастасов, ученик от 51-во СУ  „Елисавета Багряна“

Водещ екип

Г-жа Петрова – ръководител на проекта

Васил Анастасов – Сео и Unity

Камелия Терзиева – Артист и Unity3d

Александър Николаев – Unity3d Ученик /1-ва година/

Максим Ванчев – Unity3d Ученик /1-ва година/

Кристиан Павлов – Unity3d Ученик /1-ва година/

Томас Илиас – Unity3d Ученик /1-ва година/

Владимир Йорданов – Unity3d Ученик /1-ва година/