Policy

  1. Всеки, който има желание и умения може да се включи към екипа за реализация на проекта.
  2. Проекта е училищен и не се толерират цинизми  и обидни думи, и коментари извън рамките на конструктивната критика.
  3. Коментари и действия свързани с накърняване на личното достойнство и расизъм няма да бъдат публикувани.